All posts tagged: Historia Inflanty

Kolekcja Liefländischer pomniki Johanna Christopha Brotze

Johann Christoph Brotze * 1. Wrzesień 1742 w Görlitz; † 4. Sierpień 1823 Riga był niemiecki pedagog i etnograf. Brotze studiował teologię i filozofię na uniwersytetach w Lipsku i Wittenberdze. 1768 udał się do Rygi i spędził 46 Lat jako nauczycielka w miejscowym Liceum Cesarskiego. W tym czasie zebrano dane historyczne, […]