All posts tagged: GESA

Leichenpredigten-Handwerker

CV begravelse prekener

CV begravelse prekener gi noen verdifull innsikt i så livet av de ulike klassene, spesielt i kulturelle termer. For håndverkere og kjøpmenn, forteller de oss, hvordan og hvor de fikk sin opplæring, ved hvilken alder begynte å undervise. Disse CV er også et klart speil for kjøp av Wanderlust- und Handwerksgesellen und der […]