All posts tagged: Genealogicznych Quellen

Genealogicznych i Heraldic Zasób Biblioteki Uniwersyteckiej Dusseldorfie

Biblioteka Uniwersytecka posiada obszerną kolekcję genealogiczne Dusseldorf, ich pochodzenie do rzekomo 18. Century wraca. Odsetki i badanie źródeł historycznych wszystkich typów mają nowe nabytki “Królewski State Library” w drugiej połowie 19. Century determinowana. Unter Theodor Joseph Lacomblet, Rhenish historyk Kościoła, Archiwista i Bibliotekarz, wurde die Pflege der Geschichte und […]