All posts tagged: French Book-Plates

Ekslibris: Książki o ex-libris online i zdigitalizowanych, jak

Została reaktywowana przez ekslibris 1880 ty. a. przez założyciela nowoczesnej akwaforty Maxa Klingera. Ekslibris doświadczyli w tym czasie duży wzrost, które wykazały się w ogromnej różnorodności tematyki i powstawanie kręgów kolekcjonerskich. 1891 była niemiecka ex-libris Klub (DZIŚ: Niemiecki ex-libris Society) ZAŁOŻONY. Besonders im Jugendstil erwachte das Exlibris zu neuer […]