All posts tagged: Franków szlachta

Historia seksu uradelichen Aufseß we Frankonii

Henryk II jeszcze żył. Bamberg dorastał w znacznej miasta, która była miejscem kultury chrześcijańskiej dla sąsiednich państw niewolniczych. W drodze umów, zamki i pustyni kamienny zamek Aufseß comital łanów. Burggraf wyrzekł Wszystkie zakupione od zamku akcji Aufseß i obiecał mu ochronę; dagegen versprachen die Aufseß dem Burggrafen mit ihrer […]