Posty oznaczone ‘ Temat pole ’

Odnośniki historii wojskowości

Listy z: Muzeum Poczty i Telekomunikacji Fundacja posiada największą na świecie kolekcję niemieckich niezagospodarowanej listów wojennych. Litery wojny były już wśród pierwszych elementów kolekcji 1872 założona przez Heinricha Stephana postmaster generalnego Rzeszy Postal Museum, Dodaj pierwszy muzeum na świecie. http://www.museumsstiftung.de/feldpost/Feldpost im zweiten Weltkrieg

Ich möchte hier ein Projekt vorstellen das man unterstützen sollte und wenn ihr Feldpostbriefe habt und die damit zusammenhängenden Dokumente, Zdjęcia, Ausweise, Pamiętniki, Flugblätter und anderes Material, dann wäre eine Rückmeldung an die unten angegebene Adresse wunderbar!