All posts tagged: Familiengeschichte Sinapius

Schloss-Oels

Liv og arbeid historikeren John Sinapius (1667-1725)

Presentasjonen av livet til John Sinapius (1667-1725) mot den historiske bakgrunnen for hans familie er ingen enkel oppgave. Når studere de små publikasjonene og merknadene på dette emnet, møter man mange uoverensstemmelserLik dette:Lik Laster…