Posts TaggedEvangelische Geistliche

Theodore Kallmeyer: De evangeliske kirker og forkynnere Kurland

Prediger-Lexikon

[wpseo]Theodore Kallmeyer[/wpseo], Pastor i Landsen, har en stor del av livet hans tilbrakte, Materialien zur Geschichte der lutherischen Kirchen Kurlands und zu einem kurländischen [wpseo]Preacher leksikon[/wpseo] zu sammeln.De evangeliske prester i Øst- og Vest Preussen siden reformasjonen

Prediger-Ost-und-Westpreussen

Konsise meldinger fra alle siden reformasjonen av de protestantiske kirker i Vest Preussen lønnet predikanter : på initiativ fra den kongelige Konsistoriet, av Ludwig Resa (1776-1840) Kaliningrad, 1834 Konsise meldinger fra alle siden 1775 de protestantiske kirkene i Øst-Preussen lønnet predikanter : som en videreføring av Arnold Chen Presbyterologie på initiativ fra den kongelige Konsistoriet, av Ludwig Resa (1776-1840) Kaliningrad, 1840Verzeichnis der evangelischen Pfarrstellen, Kirker, Kapellen und Geistlichen in Pommern

Pfarreien-Pommern

De: Bretschneider, August: Verzeichnis der evangelischen Pfarrstellen, Kirchen und Kapellen, der Kirchenpatrone sowie der im Amt befindlichen evangelischen Geistlichen der Provinz Pommern : mit Angabe des Besetzungsrechts der Pfarrstellen, Szczecin: Verlag Louis Pasenow, 1924 (Mit einem Namensverzeichnis der Geistlichen, der Kirchen und Kapellen)