Posts Tagged ‘ Encyklopaedien

Biografisch Woordenboek van het Rijk van Oostenrijk

Waren in een enorme harde werk hier 60 Gedigitaliseerde volumes van de Biografisch Woordenboek en op voorwaarde dat. Ingezonden door Dr. Constantin Wurzbach en gepubliceerd tussen 1856-1891. Ze bevatten het leven schetsen van gedenkwaardige, opmerkelijke persoonlijkheden, aangezien de 1750 entweder in den österreichischen Kronländern geboren sind oder dort gelebt und gewirkt haben. In de verschillende volumes zijn veel genealogische tabellen bevatten, Elk volume wordt georganiseerd door letter, gepubliceerd door de werf- Staatsdrukkerij en Wenen.