Posty oznaczone ‘ Eltern sein! Aphorismen

Moi rodzice!

Fischer

Zawsze wiedziałem,, jak ważne jest, że one tam są. Każdego dnia czułem, jak to dobrze, widzą tylko. Zawsze się zastanawiałem, Ile pocieszeniem jest jej uśmiech rodzaj. Dzisiaj, pamiętam, jak kojący jej obecność była. Wiele brakuje, Ile biedniejsi bylibyśmy bez nich. Teraz już wiem, że ich miłość jest darem z nieba. Wielu rodziców wie, Chcemy im powiedzieć w czasie: Jesteś najlepszy. Bo oni nas kochają – na długo przed ich znają nas.