Posts Tagged ‘ Dynasten ’

De dynasts baroner og jarlene av Bocholtz

Herrschaft-Alme

Dieses Geschlecht findet sich in den Urkunden auch unter den NamenBockhout, Bochout, Boeckholt, Bochet, Bocholdia”. Es führt ein stehendes Kreuz in seinem Wappen, ist ein Zweig der Crainhem, die sich dem Sitz bei Brüssel schreiben und hat seinen Namen von der Burg Bocholtz angenommen.Den herskende klasse i middelalderen

Herrenstand

Vært ansatt i dette arbeidet påvirkes av forfatteren med spørsmålet om hvilke individer og grupper som mennesker Regierungsentschlüsse på ulike tidspunkter er. Resultatet er et helhetlig bilde av den føydale strukturen vår nasjon siden middelalderen.