News Ticker

Dortmund

Stamtavler av familien Lueg

27. Oktober 2009 // 0 Kommentarer

Navnene på familien varierer fra Lug, Lugh, Kjelker, Luigge, Leugh, Lugge und Lueg. Das Vorkommen der Familie Lueg in Dortmund verdient besondere Beachtung. Allerede 1325 og [...]