Posty oznaczone ‘ Diplomatik

Dyplomacje : Katechizm dyplomacje, Paleografia, Chronologia i sphragistics

Monogramm-Otto-II-anno-978

Każdy fakty akredytujące tradycja została pośredniczy ustnie lub pisemnie nagrywania narracji. Ustna tradycja ma do czynienia z natury nic czyn;