All posts tagged: Diplomatik

Monogramm-Otto-II-anno-978

Diplomatics : Katekisme av Diplomatics, Paleography, Kronologi og sphragistics

Hver tradisjon har blitt accrediting fakta enten muntlig formidlet gjennom fortelling eller gjennom skriftlig rekord. Den muntlige tradisjonen er essensen av skjøtet ingenting til felles; den skriftlige posten, men kan enten ha karakter av en enkel fortelling om et faktum, og er i dette tilfellet narrative, Chronicle. Auch dieses schriftliche Zeugnis deckt sich nicht mit dem […]