Posty oznaczone ‘ Digitalizacja ’

Österreichische Nationalbibliothek macht gesamten Buchbestand online zugänglich

Als ei­ne der welt­weit ers­ten Na­tio­nal­bi­blio­the­ken wird die Ös­ter­rei­chi­sche Na­tio­nal­bi­blio­thek ih­ren kom­plet­ten his­to­ri­schen Buch­be­stand vom 16. do 19. Jahr­hun­dert (ei­ne der fünf in­ter­na­tio­nal be­deu­tends­ten Samm­lun­gen his­to­ri­scher Bü­cher) di­gi­ta­li­sie­ren und on­line zu­gäng­lich ma­chen. Das Pro­jekt wird in ei­ner Pu­blic Pri­va­te Part­nership mit Goog­le durch­ge­führt. Es wer­den rund 400.000 ur­he­ber­rechts­freie Wer­ke di­gi­ta­li­siert, die un­ein­ge­schränkt und kos­ten­frei über die Di­gi­ta­le Bi­blio­thek der Ös­ter­rei­chi­schen Na­tio­nal­bi­blio­thek und über die Goog­le Buch­su­che be­nutzt wer­den kön­nen. Die Wer­ke wer­den auch über die eu­ro­päi­sche di­gi­ta­le Bi­blio­thek Eu­ro­pea­na zu­gäng­lich sein.Katalog online z kościoła do Gröben 1578 DO 1769

Wieś była pierwszą Gröben 1352 wymienione w karcie Ludwika rzymskiego. Znajduje się na południowy zachód od Berlina pośród Nuthe nizinach Nieplitz. Gröben raz należał do zamożnej rodziny rozprzestrzeniania w Teltow Gröben. W 1416 były w miejscu pochodzi z Schlabrendorfs, który pochodził z tej samej miejscowości w Luckau na Łużycach. Wszelkie przychodzące zapisy pastora Johna Thile 1. wiemy więcej niż kiedykolwiek od życia dwóch wioskach siostrzanych i metalicznych Siethen, die sehr idyllisch an zwei Seen liegen.  [...]Journal Czasopisma Portal @ Urmel

Dzięki współpracy z wieloma wydawnictwami naukowymi coraz więcej Czasopisma online są dostępne. Poprzez digitalizację na łatwiejszy dostęp do czasopism historycznych, natomiast mogą być zapisywane z próchnicą. ThULB (Uniwersytet Turyński- State Library) oferuje tak na boku pod symbolem “Urmel” Poniższe projekty zostały już wdrożone w:Aktion: Ich mach was mit Büchern

Die von Leander Wittig ins Leben gerufene AktionIch mach was mit Büchernist ein toller und sinnvoller Ansatz eine unabhängige Buchplattform aufzubauen, beziehungsweise bestehende Plattformen wie Wikisource zu stärken. Wir alle haben uns mittlerweile reichlich ärgern müssen und lesen täglich über neue Restriktionen zur Langzeitarchivierung.