Posts Tagged ‘ Digitalisering ’

Österreichische Nationalbibliothek macht gesamten Buchbestand online zugänglich

Als ei­ne der welt­weit ers­ten Na­tio­nal­bi­blio­the­ken wird die Ös­ter­rei­chi­sche Na­tio­nal­bi­blio­thek ih­ren kom­plet­ten his­to­ri­schen Buch­be­stand vom 16. naar 19. Jahr­hun­dert (ei­ne der fünf in­ter­na­tio­nal be­deu­tends­ten Samm­lun­gen his­to­ri­scher Bü­cher) di­gi­ta­li­sie­ren und on­line zu­gäng­lich ma­chen. Das Pro­jekt wird in ei­ner Pu­blic Pri­va­te Part­nership mit Goog­le durch­ge­führt. Es wer­den rund 400.000 ur­he­ber­rechts­freie Wer­ke di­gi­ta­li­siert, die un­ein­ge­schränkt und kos­ten­frei über die Di­gi­ta­le Bi­blio­thek der Ös­ter­rei­chi­schen Na­tio­nal­bi­blio­thek und über die Goog­le Buch­su­che be­nutzt wer­den kön­nen. Die Wer­ke wer­den auch über die eu­ro­päi­sche di­gi­ta­le Bi­blio­thek Eu­ro­pea­na zu­gäng­lich sein.De Online kerk boek van metallics 1578 naar 1769

Het dorp werd voor het eerst Gröben 1352 vermeld in het charter van Lodewijk de Romeinse. Het ligt ten zuidwesten van Berlijn te midden van de Nuthe Nieplitz laagland. Gröben ooit toebehoorde aan de rijke in Teltow uitgebreide familie van metallics. In 1416 waren in hun plaats kwam van de Schlabrendorfs, dezelfde naam uit het dorp kwam in de buurt van Lausitz Luckau. Met de inkomende opnames van Pastor John Thile 1. We weten meer dan vroeger uit het leven van de twee zus dorpen en metallics Siethen, idyllisch gelegen aan twee meren.[...]De Journal Portal Journals @ Urmel

Door te werken met een groot aantal wetenschappelijke uitgevers kunnen meer en meer online magazines worden aangeboden. Door het digitaliseren van de gemakkelijkere toegang tot historische tijdschriften terwijl ze gered van de ondergang. De ThULB (Thüringer University- en State Library) biedt zo op hun kant onder het symbool “Urmel” De volgende projecten reeds gerealiseerd in:Actie: Wat ik doe met boeken

Gelanceerd door Leander Wittig actie “Wat ik doe met boeken” is een geweldige en nuttige benadering om een ​​onafhankelijke boek platform te bouwen, of om bestaande platformen zoals Wikisource versterken. Wir alle haben uns mittlerweile reichlich ärgern müssen und lesen täglich über neue Restriktionen zur Langzeitarchivierung.