Posty oznaczone ‘ Biblioteka Cyfrowa ’

Österreichische Nationalbibliothek macht gesamten Buchbestand online zugänglich

Als ei­ne der welt­weit ers­ten Na­tio­nal­bi­blio­the­ken wird die Ös­ter­rei­chi­sche Na­tio­nal­bi­blio­thek ih­ren kom­plet­ten his­to­ri­schen Buch­be­stand vom 16. do 19. Jahr­hun­dert (ei­ne der fünf in­ter­na­tio­nal be­deu­tends­ten Samm­lun­gen his­to­ri­scher Bü­cher) di­gi­ta­li­sie­ren und on­line zu­gäng­lich ma­chen. Das Pro­jekt wird in ei­ner Pu­blic Pri­va­te Part­nership mit Goog­le durch­ge­führt. Es wer­den rund 400.000 ur­he­ber­rechts­freie Wer­ke di­gi­ta­li­siert, die un­ein­ge­schränkt und kos­ten­frei über die Di­gi­ta­le Bi­blio­thek der Ös­ter­rei­chi­schen Na­tio­nal­bi­blio­thek und über die Goog­le Buch­su­che be­nutzt wer­den kön­nen. Die Wer­ke wer­den auch über die eu­ro­päi­sche di­gi­ta­le Bi­blio­thek Eu­ro­pea­na zu­gäng­lich sein.Linki do genealogii

Te polecane linki są już połączone zbiory najważniejszych adresów dla genealogii, Pojedynczy list do zastąpienia. Chciałbym, aby wypełnić tę stronę i na stronach zalecanej listy kolegów naukowców oraz publikowanie genealogicznym.Obszary wiejskie rezydencje, Pałace i rezydencje Rycerzy ziemian naukowych w monarchii pruskiej

W latach 1857-1884 Alexander jest Duncker wydawca, 16-tomowe dzieło na dole o nazwie rezydencje, Zamki i rezydencje uwalniane. Całości 959 Pojedyncze arkusze odnoszą 92 pruska prowincja Pomorza 1857. W innych prowincjach Śląska 227 Widok z najczęściej, w całej prowincji Prus tylko 72 Przykłady graficzne są oferowane. Schleswig-Holstein z 5 Poglądy reprezentowane. Oświadczył Celem wydawcy było, przedstawić jak wiele okazałych domów i wyposażone w historycznym i rodzina NAUKI towarzyszącej. (Zobacz Baltic Studies nowej serii, Bd. 82) TYTUŁ:  [...]Składki na historii rodziny Auerswald ze źródeł dokumentalnych

Siedziba von Auerswald był, zgodnie z tradycją, Knights Castle Auerswalda blisko do rodzinnej posiadłości w Chemnitz, jest znany jako budowniczy Kaspara Auerswalda w połowie XV w.. Seks sam w sobie jest o wiele starsze i idzie do określonych saksońskich historyków w wczesnej historii Miśni. Kto przodek pierwszy podniósł się do stanu szlachty Miśnia, Brak sprawozdania. Płeć dawno kwitła już w kraju Meissner, als zuerst Fabian von Auerswald aus dem  [...]Historia magnackiej rodziny von Eichendorffa

Jeden z najstarszych rodzin w całych Niemczech, to Baron von Eichendorffa. Blask i chwała nadał członkiem tej rodziny, , w którym naród niemiecki najbardziej utalentowany poeta romantyzmu szkole, jeden kościół z jego najwierniejszych synów, Urzędnicy państwowi obchodził zasłużony. Kolebka Górnośląskiego Eichendorffa znajdował się na drodze między Opawie i Beneschau niemiecko-Krawarn. To miejsce, jest jednym z najbardziej zaludnionych miejscowościach powiatu Ratibor, jest również jednym z najstarszych w całym regionie. Krawarn pojawiły się już 1224 zur Zeit des  [...]