Posts Tagged ‘ Digitale Bibliotheek ’

Österreichische Nationalbibliothek macht gesamten Buchbestand online zugänglich

Als ei­ne der welt­weit ers­ten Na­tio­nal­bi­blio­the­ken wird die Ös­ter­rei­chi­sche Na­tio­nal­bi­blio­thek ih­ren kom­plet­ten his­to­ri­schen Buch­be­stand vom 16. naar 19. Jahr­hun­dert (ei­ne der fünf in­ter­na­tio­nal be­deu­tends­ten Samm­lun­gen his­to­ri­scher Bü­cher) di­gi­ta­li­sie­ren und on­line zu­gäng­lich ma­chen. Das Pro­jekt wird in ei­ner Pu­blic Pri­va­te Part­nership mit Goog­le durch­ge­führt. Es wer­den rund 400.000 ur­he­ber­rechts­freie Wer­ke di­gi­ta­li­siert, die un­ein­ge­schränkt und kos­ten­frei über die Di­gi­ta­le Bi­blio­thek der Ös­ter­rei­chi­schen Na­tio­nal­bi­blio­thek und über die Goog­le Buch­su­che be­nutzt wer­den kön­nen. Die Wer­ke wer­den auch über die eu­ro­päi­sche di­gi­ta­le Bi­blio­thek Eu­ro­pea­na zu­gäng­lich sein.Links naar Genealogie

Deze aanbevolen links zijn al gecombineerd collecties van belangrijke adressen voor Genealogie, een enkele lijst te vervangen. Ik wil deze pagina te vullen en op pagina's van de aanbevolen lijst van collega-onderzoekers en genealogische Publishing.De landelijke woningen, Schlösser und Residenzen der Ritterschaftlichen Grundbesitzer in der Preussischen Monarchie

In de jaren 1857-1884 hat der Verleger Alexander Duncker ein 16-bändiges Werk über untengenannte Wohnsitze, Schlösser und Residenzen herausgegeben. Von den insgesamt 959 Einzelblättern betreffen 92 die preußische Provinz Pommern nach 1857. Von den anderen Provinzen ist Schlesien mit 227 Ansichten am häufigsten vertreten, während zur Provinz Preußen nur 72 Bildbeispiele geboten werden. Schleswig-Holstein ist mit 5 Ansichten vertreten. Erklärtes Ziel des Verlegers war es, möglichst viele Herrensitze zu präsentieren und mit einem historisch-familienkundlichen Begleittext zu versehen. (Siehe Baltische Studien Neue Folge, Bd. 82) Titel:  [...]Bijdragen tot de geschiedenis van de familie van Auerswald uit documentaire bronnen

Het hoofdkantoor van de von Auerswald was, volgens de overlevering, de ridders kasteel Auerswalda dicht bij het landgoed van de familie van Chemnitz, staat bekend als de bouwer van Kaspar Auerswalda in het midden van de vijftiende eeuw. De seks zelf is veel ouder en gaat naar de opgegeven Saksische historici in de vroege geschiedenis van Meissen. Voor wie is de voorouder eerst verhoogd tot de status van de edelen Meißen, Er is geen rapport. Geslacht had lang reeds bloeide in het land Meissner, als eerste Fabian von Auerswald uit[...]Geschiedenis van de adellijke familie von Eichendorff

Een van de oudste families in heel Duitsland, onder meer Baron von Eichendorff. Luster en glorie geschonken een lid van deze familie, waarin het Duitse volk de meest getalenteerde dichter van de romantische school, de kerk een van haar meest trouwe zonen, Staatsambtenaren gevierd een verdiende. De bakermat van de Opper-Silezië Eichendorff was gelegen aan de weg tussen Opava en Beneschau Duits-Krawarn. Deze plaats, is een van de dichtstbevolkte dorpen van het district Ratibor, is ook een van de oudste in de hele regio. Krawarn reeds verschenen 1224 bij de[...]