Posty oznaczone ‘ Deutsches Adelsgeschlecht

W dynastów baronowie i hrabiowie z Bocholtz

Herrschaft-Alme

Tej generacji można znaleźć w pod nazwą rekordów “Bockhout, Bochout, Boeckholt, Bochet, Bocholdia”. Jest to stojący krzyż, w jego herbie, jest oddział Crainhem, zapisu w siedzibie w Brukseli i przyjęła nazwę od zamku Bocholtz.Rodowód arystokratycznego domu Asseburg

Asseburg-Wappen2

Zamek Asseburg, dom ten został nazwany, nie był daleko od Wolfenbüttel i ochry (Asy na drzewie również nazywany) i tuż przed księcia Ottona z Saksonii (912) zmarł, być zbudowane.