News Ticker

Badania demograficzne

Szlachetność Szwecji i Finlandii

27. Marzec 2010

Niniejszy dokument zawiera streszczenie w języku szwedzkim opublikowane w dwóch częściach pracy autora “Sveriges Adel I. (1898) i II. (1902) W którym [...]