Posty oznaczone ‘ Dehio Handbuch

Handbook of niemiecki zabytków

Dehio-Handbuch

Dwie książki zawierają przegląd archiwów niemieckich zabytków w formie opisowej listy, sortowane według lokalnej dystrybucji. Pasmo 2 traktowane północno Niemcy, za granica nie Elblinie. Obszar opisany jest tylko w 12. i 13. Wieku był naród niemiecki odebrał. Sztuka, która powstała tutaj, ist Kolonialkunst, zachowane do późnego okresu. Ci,: Wasmuth, Ernst i Dehio, George: Handbook of niemiecki zabytków, Pasmo 1 i zespół 2, na rzecz Ochrony, Berlin 1905-1906