Beiträge zum StichwortDänische Ordenszeit

Je- in livonijski pismo polnjenje: Zbirka dokumentov za plemstvo- Zgodovina in materiali

Siegel-Livland-1

Estonija in Livonia pismo polnjenje : Zbirka dokumentov za plemstvo in materialov Zgodovina Estonije in Livonia, v prevodih in odlomkih, Danska in naročite obdobje. Bd. 1 und Bd. 2