Posts Tagged ‘ Danske adelsfamilier ’

Danmarks Adels Aarbog (Yearbook av den danske adelen)

Danmarks Adels Aarbog (Yearbook av den danske adelen) er en årlig publikasjon, med genealogiske detaljer danske adelsfamilier.