All posts tagged: Cuxhaven

old book2

Książek adresowych Hamburg

Pod tym tytułem, kolejno, cyfrowe wersje wszystkich książkach adresowych i książek telefonicznych zebrane wcześniej, podać dane adresowe. Głównie zdigitalizowane zbiory państwa- i Biblioteka Uniwersytecka Hamburg Carl von Ossietzky i Archiwum Państwowe w Hamburgu, także tomy 15 innych niemieckich bibliotek i archiwów.