Posty oznaczone ‘ Comanderkirche

W protestanckich duchownych na Martina Kościoła w Churchilla od reformacji do współczesności

Martinskirche-Chur

Od roku 1537 został protestanccy duchowni wyraźnie przyznane prawo, nadzór nad ich kaznodziejów prowadzić się, wyeliminować nieodpowiednich kandydatów i osobowości, którzy przyjechali spoza miasta, poddać się badaniom. Certyfikat, w zasadzie doktryna Reformowany uznaje, otrzymał egzemplarz pozostał.