Posts Tagged ‘ Codex ’

Het Boek van de Doden van Merseburg, Maagdenburg en Lüneburg

Het Boek van de Doden als een gedenkteken voor de keizerlijke geschiedenis Zeugnise: Tot de tijd van de oprichters “Duitsland-Monumenta Historica” dateert uit de geschiedenis van de exploratie van de zogenaamde Dodenboek Merseburger. 1821 schreef in het archief van de Vereniging van de Duitse geschiedenis les ouderen Ludwig Hessen op de Codex 129 de Merseburg Cathedral Library, waarin een agenda met data van namen van overleden heiligen en feesten voorafgaand aan de Sacramentary, dat Thietmar van Merseburg heeft gebruikt. 13 Jaar later publiceerde hij de dode inzendingen met het identificeren van opmerkingen en maakte het een verklaring, die heute noch nichts von ihrer  [...]Codex diplomaticus Silesiae (Het verzamelen van documenten over de geschiedenis van Silezië)

De collectie van boeken met de eigendomsakte Codex diplomaticus Silesiae de geschiedenis van Silezië werd uitgegeven sinds het laatste derde van de 19. Eeuw door de Vereniging voor Geschiedenis en Oudheid van Silezië. Deze verzameling van alle “online ” volumes verkrijgbaar in DjVu formaat, laat ik me even chronologische:Codex Falkensteinensis

De “Codex Falkensteinensis” of “Falkensteiner Codex” behoort tot het geslacht van de bron traditie Books. De Codex over binnen de traditie boeken een bijzondere positie, want hij is de enige overlevende middeleeuwse traditie boek een zeer seculiere adel, terwijl de andere traditionele boeken komen uitsluitend van geestelijke verhuurders.