News Ticker

Christoph von Mecklenburg

Duke Krzysztof z Meklemburgii

9. Kwiecień 2010

W Księstwie Meklemburgii panował w pierwszej połowie 16. Century razem, bracia Henry V. spokojni i Albert VII. Piękna. [...]
%d blogerzy, jak to: