Posts TaggedCapetinger

Forfedrene til Louis Ferdinand Wentz (å Pipin den yngre, Konge av frankerne)

Karl-der-Grosse

Louis Ferdinand Wentz, Anene Passion, hat dieses Werk für die Nachwelt geschaffen! Vesentlige slektsforskere som Karina Kulbach-Fricke og studiedirektør Alfred Blömer hjelpe ham var,