Posts Tagged ‘ Seal borgere av Lübeck ’

Tett av middelalderen fra arkiver i byen Lübeck

Siegel

Utgave 1, 1856: Holstein og Lauenburg byer segl problemet 2, 1857: Mecklenburgische Städte-Siegel des Mittelalters Heft 3, 1859: Holstein og Lauenburg byen segl, Siegel adliger Geschlechter Heft 4, 1860: Mecklenburg byer Seal, Siegel adliger Geschlechter Heft 5, 1862: Holstein og Lauenburg Siegel, Siegel adliger Geschlechter Heft 6, 1864: Holstein og Lauenburg Siegel, Siegel adliger Geschlechter Heft 7.1 1865: Holstein og Lauenburg Siegel, Siegel adliger Geschlechter Heft 7.2, 1865: Lübecker Bürgersiegel des Mittelalters Heft 8, 1870: Siegel der Holstein-Schauenburger Grafen aus dem Mittelalter Heft 9, 1871: Siegel der Holstein-Schauenburger  [...]