Posts Tagged ‘ Bürgerbuch Zürich ’

Liste over borgere av byen Zürich for perioden 1819 til 1892

Buergerbuch-Zuerich

Directory of innbyggerne i Zurich 1819 Directory of innbyggerne i Zurich 1821 Directory of innbyggerne i Zurich 1827