Posty oznaczone ‘ Bischof von Reval

Biskup Jan Blankenfelde

Blankenfelde-Haus_1871_01

Po odpowiedniej literaturze jest John Bright pole między 1471 i 1478 RODOWITY. Becmann wskazuje, że roczna 1506 podczas inauguracji uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą w 36. Lat stoi, a już w 18. Wiek dla D.U.J. Ukończyłam.