News Ticker

Wyzwolenie z Prus Wschodnich

I wojna światowa 1914 DO 1918

12. Lipiec 2010

Niniejszy tom 1 mobilizacja i przebieg wojny w walkach granicznych na Zachodzie przedstawia. Die deutschen Operationen gegen Russland bis Mitte [...]
%d blogerzy, jak to: