Posts TaggedBeamtentum

Den Danzig tjenestemenn årbok 1929 til 1931

Danziger-Beamtenjahrbuch

Guide for Gdansk tjenestemenn, Officer kandidater og offentlige ansatte i en fjern fortid! De: Becker, Carl: Danzig tjenestemenn – Yearbook … 1929, 1930 og 1931, Publisert kontinuerlig i Gdansk!