Posts TaggedBaltica

Baltic Studies (Ny serie) Registrer til volumene 1-17

Baltische-Studien-Rambow

Den spesielle samlingen omfatter Pomeranica Pomeranica om. 18.000 Volumene. Det finnes også mer enn 10.000 Volumene i bestanden gammel bok (År til 1850 herunder), slik at Universitetsbiblioteket i Greifswald om 30.000 Volumene har, ha en referanse til Pomeranian. Det er en fulltekstsøk mulig!Historiske kilder for historie Livand, Estland og Kurland

I høymiddelalderen, begynte undertrykkelsen av de baltiske land av Knights siden begynnelsen av 13. Første århundre av Riga (Livonian Bestill) fra 1226 auch von Kulm im heutigen Polen ins Baltikum vordrangen und bis um 1300 kunne bringe store områder under deres kontroll. Som "tysk-baltisk" er den tidligere ledelsen av de tysktalende provinsene i Livonia, Estland og Kurland referert. Nedenfor har jeg listet opp bøker, som omhandler utelukkende med i løpet av historien om dette baltiske landene.