Posts Tagged ‘ Augustana wapenboek ’

Augustana wapenboek

Augsburger-Wappenbuch

Die: Augustana Wapenboek van Sigmund Gossembrot, Burgemeester van Augsburg – BSB Cgm 98 van 1469