Posty oznaczone ‘ Angermünde

Biuro Chorin: Historia i zarządzanie

Kloster-Chorin

W którym 1250 Pomorska zamknięty z traktatem Landin miał Brandenburgia margrabiego Johanna I. und Otto III. posiadanie “Sum-Finow kraj” się potwierdziły. Pod rządami zarówno markiza jest również fundacja klasztoru cystersów w Chorin-Mariensee lat 1258. Fundacja trudno było przyczyną podziału przewodu pod Ottonian linii i niszowych Johana. Stare cmentarzysko z Ascanians, Lehnin, pozostał w Ottonian linii, podczas gdy Johann Markgraf dla siebie i jego potomkowie Mariensee-Chorin na pewnym cmentarzu.