All posts tagged: Alphabetischer Nachweis

Adressbuch-Rittergueter

Adresse med de etablerte adelskap gårdene i

Dette bevis gir et bidrag til historien om den prøyssiske landet. Den viser på en tydelig måte, som aristokratiske familier på den tiden 1855-1857 var fortsatt i besittelse av herregårder. Navnene på de eierne av de enkelte elementene ble registrert, for en stor del av varene, var det mulig, fortsette inntil eiendommen endres til dato. Bei […]