Posts Tagged ‘ Adelsrecht

De Beierse Adelsmatrikel

Adelsmatrikel zijn een overheidsbedrijf inventarisatie van alle edelen die voldoen aan bepaalde eisen van alle adel van een land. De bekendste voorbeeld is de 1808 ingericht Beierse Adelsmatrikel; die was niet op hun, werd niet in het openbaar register erkend als edele. Een algemene boek adel had Saksen (1902), feitelijk of. werden regionaal beperkt Adelsmatrikeln in Württemberg voor de civiele en glorieuze ridder economische naald (1818) en in Tirol voor de landadel (1363) of. in Pruisen met de Rheinische Adelsmatrikel (1827)