Posty oznaczone ‘ Historia Adel ’

WSCHODNI- i Liwski ładowania list: Zbiór dokumentów dla szlachty- towary i historia

Siegel-Livland-1

Estoński i liwski list ładowania : Zbiór dokumentów i towarów do szlachty historii Estonii i Inflantach, w tłumaczeniach i ekstraktów, Duński i religijnych czas. Bd. 1 i BD. 2Historia Adel: Nazwa- Arms and Share

W starszych dokumentów źródłowych dla niemieckiej arystokratycznej historii został opracowany jakieś głupie bajki, wyjaśnić zdjęcia CREST i nazwy formacji. Jak wiemy, bracia Grimm powiedział o przyczynach zniknięcia wielu ważnych powiedzieć swoje własne poglądy i dowiedziałem zwiastuje Bernd ma w swojej “Główne sztuk broni Science Bd. II. S. 67 ff” zaleca utrzymanie badań na wiek i legend rodzinnych. Autor podaje to słowo do tworzenia nazwy i herb indywidualnej szlachty ponownie w swojej książce.