Posts TaggedAdelsdatenbank

Våpenskjold i den estiske historiske arkiver

Wappen-Maydell

Ganske enkelt enestående! Databasen “Våpenskjold i den estiske historiske arkiver” gir en oversikt over illustrasjoner av våpenskjold, oppbevares i samlinger av den estiske Historical Archives.