Alle Artikel mit dem Schlagwort: adeliga ätter

samling-af-apen-finlands

Samling af wapen för de adeliga ätter

Samling af wapen för de adeliga ätter som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands Riddarhus. Beskrifning öfver de adeliga ätters sköldemärken, hvilka finnas upptagna å Stor-furstendömet Finlands Riddarhus, jemte kort uppgift öfver ätternas ålder och stamfäder I-II, Sjögren, P. 1840-1843 (Description des armoiries des familles nobles du Grand-Duché de Finlande, avec des notices sur l’āge et […]