Posts Tagged ‘ 1475-1553 ’

Lucas Cranach den eldre: Et bidrag til historien til familien Cranach

LucasCranach

Neppe en maler var så mye og så grundig skriftlig. Hans arbeid spenner over et tidsrom på mer enn fem tiår, og det er anslått, at om 5000 Malerier av kunstneren og hans verksted ble opprettet.