Posty oznaczone ‘ 1336-1742 ’

Wykaz obywateli miasta Zurych w okresie 1819 DO 1892

Buergerbuch-Zuerich

Spis mieszkańców Zurychu 1819 Spis mieszkańców Zurychu 1821 Spis mieszkańców Zurychu 1827