Silezische land mensen

Een uitstekend boek van herinnering, Silezië geboren mannen en vrouwen uit de tijd van 1180 aan de het heden met een korte schets van de geschiedenis van Silezië.

Die:

Zusammengestellt und herausgegeben von Karl Gustav Heinrich Berner, Verlag Paul Schimmelwitz: Leipzig 1901 (Download)

Reacties zijn gesloten.