Silesii w Nummis lub Ślązacy znanych w monety i płyty

Wyciąg z informacji zawartych w tym drzew genealogicznych roślin i monet:

przez Brauna, Zamek hrabiego Dohna, przez Hatzfeld, przez Hochberg, z Nostitzów, z Promnitz, von Stosch, von Posadowsky, przez Rotha, z Pfinzig, Haunold, Reusner, Walther, Herwig, Lindner, z Pucher, z Redernów, z wołowiny, z Sebottendorf, Heidenreich, Vierling, Moller, BOJAŹLIWY, Ortlob, Crato, Kundmann i więcej…

Ci,:

Kundmann, Johann Christian: Silesii w Nummis lub Ślązaka słynnego, Breslau 1738

Komentarze są zamknięte.