News Ticker

Innsamling av Wapen for adeliga linjene

Innsamling av Wapen for adeliga linjene som er introdusert på Storhertugdømmet Finland Nobility. 'S beskrivelse over adeliga menneskenes escutcheons, som er innlagt på Great hertugdømmet Finland Nobility, Sammen med kort informasjon over ätternas alder og forfedre I-II, Sjøgrens, P. 1840-1843 (Beskrivelse av armene av adelsfamilier Storhertugdømmet Finland, avec des notices sur l'āge et l'origine de ces familles)

(Med takk til Hanna for Tartu University Library for overføring av nedlastingsalternativet)