Baza zapisów na Uniwersytecie w Rostocku 1419-1945

W Student Rostocker registration-Portal przekraczać 80.000 Dowody udostępnione osobom. Rdzeń portalu baz rejestracje są dla okresów 1419-1831, 1831-1933 i 1933-1945.

Ponadto obrazy cyfrowe oryginalnego parafii rejestry przedstawione z odręcznymi napisami niektórych studentów. Komentarze użytkowników pozwalają na przedłużenie często bardzo krótkich informacji bazy danych.

Celowe poszukiwanie nazwisk ludzi i miejsc pochodzenia, szczegółowe poszukiwania w bazie danych, przez semestr uporządkowaną listę wszystkich rejestracji w rejestrze (Zgłoszenia) Okresy 1419-1831 (w tym Uniwersytetu Bützow 1760-89), 1831-1933 i 1933-1945

Projekt w imieniu Rektora Uniwersytetu w Rostocku (Prof linia. Kersten Krüger) edytowany przez Karsten Labahn, Doreen Brandt i Robert Stephan

Komentarze są zamknięte.