Do streszczenia miasta Königsberg 1256 w roku 1524

Chronologiczny przegląd druków zgromadzonych, zaświadczenie z inwentarza Królewcu Archiwów Państwowych…

Ci,:

Perlbach, Max: Regesten der Stadt Königsberg 1256-1524, Königsberg 1881

Komentarze są zamknięte.