Rokopis: Zgodovinski novice o Svetu ljudi v Stralsundu z Adel črk in rodovnike

Zbiranje vseh vrst dokumentov, Adelsbriefen, milden Veterum Monumental virorum. Fundacije in druge čudne priključki:

Tisti, ki:

Zbiranje vseh vrst dokumentov, Adelsbriefen, milden Veterum Monumental virorum. Fundacije in druge čudne priključki, welche von Rathspersonen der Stadt Stralsund herkommen oder solche angehen, Erster Teil

Zbiranje vseh vrst dokumentov, Adelsbriefen, milden Veterum Monumental virorum. Fundacije in druge čudne priključki, welche von Rathspersonen der Stadt Stralsund herkommen oder solche angehen, Zweiter Teil

Zbiranje vseh vrst dokumentov, Adelsbriefen, milden Veterum Monumental virorum. Fundacije in druge čudne priključki, welche von Rathspersonen der Stadt Stralsund herkommen oder solche angehen, Dritter Teil

Komentarji so zaprti.