News Ticker

ZBIÓR: Urzędowy Towarzystwa Historycznego Prus Zachodnich 1880 DO 1941

Chronicles, Referaty i prezentacje z kraju- i kulturalnej historii Prus Zachodnich

Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1880-1882, H. 1-6
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1882-1884, H. 7-11
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1884-1886, H. 12-16
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1886-1888, H. 17-19
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1887-1888, H. 20-23
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1889-1891, H. 24-29
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1892-1894, H. 30-34
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1896-1899, H. 35-39
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1899-1901, H. 40-43
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1902-1904, H. 44-47
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1905-1908, H. 48-50
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1909-1912, H. 51-54
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1913-1918, H. 55-58
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1919-1922, H. 59-62
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1922-1927, H. 63-67
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1928-1929, H. 68-69
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1930-1934, H. 70-71
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1935-1937, H. 72-73
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1937-1938, H. 73-74
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1941, H. 76
Journal of the West pruskiego Towarzystwo Historyczne, 1932, Zarejestruj się w broszurze 1-70

(Spis treści online)
Link do odniesienia Klaus Graf

%d blogerzy, jak to: